Mindannyian mások vagyunk

2023. szeptember 22., péntek 12.00
Program helyszíne: 

Az Eck Imre AMI - Éltes EGYMI tanulói, akik speciális nevelést-oktatást igénylő tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista diákok, közösen énekelnek. Célunk, hogy a szóban forgó gyermekek is fejleszthessék képességeiket, hogy a SNI-ből adódó hátrányaik, a társadalmi előítéletek, és akadályok ne gátolják adottságaik kibontakozását. Munkánk hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékkal élő tanulók környezetének segítsük felismertetni a gyerekek értékeit, erősségeit, valamint, hogy ezzel, képességeiknek megfelelően, egyéni lehetőségeik függvényében segítsük személyiségük fejlődését is. Pécs városának és szervezeteinknek különböző rendezvényein szeretnénk a bemutatott kis műsorunkkal a helyi társadalom tagjai számára is megmutatni ezen értékeket, összekötve ezzel a különböző társadalmi rétegek távoli szegmenseit, az érzékenyítés, esélyegyenlőség, az identitás és az összetartozás jegyében.